SÜREÇ

Okumakta olduğunuz Alevîlik Bildirgesi’nin hazırlanış süreci aşağıda özetlenmiştir:

* Alevilik Bildirgesi, sadece bugüne ait değil geleceğe yönelik bir toplumsal sözleşme olarak tasarlandı.
* 2016 yılının ekim ayında kaleme alınmaya başlandı ve aynı yılın kasım ayında metnin ham hali tamamlandı.
* Metnin yazımında Aleviliğin yazılı kaynakları ile günümüz Aleviliği esas alındı. Metinde kişisel görüş ve yorumlara yer verilmedi.
* Bildirinin ham hali, 20 (yirmi) kadar uzmana gönderildi ve uzmanlardan 2017’nin şubat ayına kadar eleştiri ve görüşleri istendi.
* Gelen katkılar sonucunda metin yeniden gözden geçirilerek şubat ayından sonra maket kitap halinde basıldı.
* Maket kitaplar, imzası talep edilen 50 (elli) dedeye ve kanaat önderine gönderildi.
* İmzacılardan gelen eleştiri ve ikmallerle bildirgeye son hali verildi.
* Bildirge editöryal süreçlerden geçirilerek imla hataları en az düzeye çekildi.
* Bildirge metni, maket kitap olarak 200 (iki yüz) kadar dede ve kanaat önderine ulaştırıldı ve imza talep edildi.
* Okumadan atılan imzaların kabul edilmeyeceği, imza talep edilenlere özellikle bildirildi.
* Kitap gönderilen 200 kişiden yarıya yakını itiraz şerhi düşmeksizin bildirgeye imza attı.
* Gelen imzalardan bildirge içinde bir veya birden fazla hususa katılmadığını ifade eden imzacıların adları listeye dâhil edilmedi.
* Bu bildirgede imzası bulunan her imzacının kendi el yazısı ile doldurmuş olduğu imza formları, tarafımızdan muhafaza edilmektedir.
* İmza yetkisi bulunan herkese ulaşmak için çok çaba sarf ettik. Ancak bunda çok az başarı sağladık.
* Genel olarak kurumlar (dernek, vakıf vb.) üzerinden kişilere ulaşmaya çalıştık. Ancak bu yöntem başarı getirmedi. Kurumlar, çok kere karşımıza bir engel olarak çıktı.
* Bu bildirge, bundan sonra da imzaya açıktır. Bildirgeyi baştan sona okumak kaydı ile şartları taşıyan herkes, bu bildirgeye imza atabilir.
* Kaybedecek tek bir insanımız bile yoktur. Başta yetkililer olmak üzere bütün Alevileri, Alevilik Bildirgesi’nde ifade edilen hususlar etrafında birliğe çağırıyoruz.
El ele, el Hakk’a…
Ali Rıza Özdemir - İsmail Bâki
İstanbul - Temmuz 2017