İMZALAYANLAR

DEDELER VE ANALAR


[Ocaklar kendi aralarında alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.
Aynı ocaktan birden fazla imzacı olduğunda bunların yazımında öncelik isimlerin baş harfine göre verilmiştir.
El yazısı ile doldurulan imza formları tarafımızdan muhafaza edilmektedir.]

Ocağı: Ali Baba Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Cemal Tekkeşinoğlu

Ocağı: Ali Baba Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Tahir Aslandaş

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Cevat Özler

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Haydar Sır

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Kılıç

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Ercan Erenler

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Erkan Karsak

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Hasan Dilekçi

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Hüseyin Doğan

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Hüseyin Özler

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: İrfan Karsak

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: İsmail Yalçın

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Mehmet Özdurmaz

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Muzaffer Demir

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Mürsel Altaş

Ocağı: Baba Mansur Ocağı
Adı-Soyadı: Yusuf Tekgöz

Ocağı: Beyazıd-ı Bostan Ocağı
Adı-Soyadı: Hasan Baykut

Ocağı: Celal Abbas (Ali Abbas) Ocağı
Adı-Soyadı: Can Elbey

Ocağı: Dede Garkın Ocağı
Adı-Soyadı: Hüseyin Dedekargınoğlu

Ocağı: Güvenç Abdal Ocağı
Adı-Soyadı: Aydın Özer

Ocağı: Güvenç Abdal Ocağı
Adı-Soyadı: Celal Göktepe

Ocağı: Güvenç Abdal Ocağı
Adı-Soyadı: Hüseyin Çelebi

Ocağı: Güvenç Abdal Ocağı
Adı-Soyadı: İmdat Çelebi

Ocağı: Güvenç Abdal Ocağı
Adı-Soyadı: Nurettin Çelebi

Ocağı: Hacı Bektaş Veli Ocağı
Adı-Soyadı: Remzi Özbali

Ocağı: Hacı Bektaş Veli Ocağı
Adı-Soyadı: Tuncay Altun

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Akdağ

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Akyol

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Ateş

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Binali Arı

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Cafer Koyun

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Cafer Yeşil

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Celal Şahin

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Haydar Akdağ

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Haydar Baba

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Haydar Yıldız

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Hüseyin Delibaş

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Hüseyin Basri Soysal

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Mehmet Akyüz

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Muzaffer Yıldız

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Selami Karanfil

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Tolga Karanfil

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Ümit Atlı

Ocağı: Hacı Kureyş (Seyyid Mahmut Hayrani) Ocağı
Adı-Soyadı: Zeynel Demir

Ocağı: Himmetçi Ali Baba (Yağmur) Ocağı
Adı-Soyadı: Hami Özev

Ocağı: Himmetçi Ali Baba (Yağmur) Ocağı
Adı-Soyadı: Haydar Demirayak

Ocağı: Hubyar (Hubiyar) Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Ahmet Solak

Ocağı: Hubyar (Hubiyar) Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Ahmet Telci

Ocağı: Hubyar (Hubiyar) Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Arslan Baydoğan

Ocağı: Hubyar (Hubiyar) Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Erdoğan Solak

Ocağı: Hubyar (Hubiyar) Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Erdoğan Tokay

Ocağı: Hubyar (Hubiyar) Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Haydar Demirayak

Ocağı: Hubyar (Hubiyar) Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Selahattin Telci

Ocağı: Keçeci Baba (Seyyit Şah Mahmut Veli) Ocağı
Adı-Soyadı: Sadık Çelebi

Ocağı: Keçeci Baba (Seyyit Şah Mahmut Veli) Ocağı
Adı-Soyadı: İsmail Dere

Ocağı: Koçu Baba Ocağı
Adı-Soyadı: Volkan Topçu

Ocağı: Köse Süleyman Ocağı
Adı-Soyadı: Mucur Oğuz

Ocağı: Köse Süleyman Ocağı
Adı-Soyadı: Seyfi Oğuz

Ocağı: Pir Ahmet Beşiri (Dede Garkın) Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Gargın

Ocağı: Pir Ahmet Beşiri (Dede Garkın) Ocağı
Adı-Soyadı: Ali Rıza Gargın

Ocağı: Pir Ahmet Beşiri (Dede Garkın) Ocağı
Adı-Soyadı: Oktay Gargın

Ocağı: Pir Harun Nurdede Ocağı
Adı-Soyadı: Süleyman Güngör

Ocağı: Pir Sultan Abdal Ocağı
Adı-Soyadı: İsmail Satılmış

Ocağı: Sarı Saltık Ocağı
Adı-Soyadı: Gazi Sarısaltık

Ocağı: Sarı Saltık Ocağı
Adı-Soyadı: Kâzım Kaya

Ocağı: Seyyid Battal Gazi Ocağı
Adı-Soyadı: Tuncay Uslu

Ocağı: Seyyid Cemal Ocağı
Adı-Soyadı: Mehmet Ali Demir

Ocağı: Seyyid Cemal Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Eyyup Çamyurdu

Ocağı: Seyyid Hacı Muradi Veli
Adı-Soyadı: Ali Akca

Ocağı: Seyyid Hacı Muradi Veli
Adı-Soyadı: Celal Abbas Bektaşoğlu

Ocağı: Seyyid Hacı Muradi Veli
Adı-Soyadı: Müslüm Akca

Ocağı: Seyyid Seyfeddin (Pirisevdin) Ocağı
Adı-Soyadı: Hıdır Kılınç

Ocağı: Seyyid Sultan Sücaeddin Ocağı
Adı-Soyadı: Mehmet Demirtaş

Ocağı: Seyyid Ali Sultan Ocağı
Adı-Soyadı: Cafer Özel

Ocağı: Sultan Gözü Kızıl Ocağı
Adı-Soyadı: Erbay Gündüz

Ocağı: Sultan Samut Ocağı
Adı-Soyadı: Cafer Ocak

Ocağı: Sultan Sinemil Ocağı
Adı-Soyadı: Muharrem Ercan

Ocağı: Şah İbrahim Veli Ocağı
Adı-Soyadı: Hasan Bektaş

Ocağı: Şah İbrahim Veli Ocağı
Adı-Soyadı: Kamber Buyruk

Ocağı: Şeyh Ahmet Dede Ocağı
Adı-Soyadı: Hakan Doğan

Ocağı: Üryan Hızır Ocağı
Adı-Soyadı: Ferhat Büyükşahin

Ocağı: Üryan Hızır Ocağı
Adı-Soyadı: Hüseyin Evren

Ocağı: Üryan Hızır Ocağı
Adı-Soyadı: Mahmut Nedim Yılmaz

Adı-Soyadı: Türkan Öztürk
Ocağı: Üryan Hızır Ocağı

Ocağı: Yanyatır Ocağı
Adı-Soyadı: Taki Özcan

Ocağı: Zayıf Yusuf Ocağı
Adı-Soyadı: Coşkun Kaya

 

KANAAT ÖNDERLERİ


[Kanaat önderleri isme göre alfabetik sırayla yazılmıştır.
El yazısı ile doldurulan imza formları tarafımızdan muhafaza edilmektedir.]

Adı-Soyadı: Ahmet Saltık
Unvanı: Akademisyen (Prof. Dr.)

Adı-Soyadı: Akay Şahin
Unvanı: Dernek Başkanı

Adı-Soyadı: Ali Adıgüzel
Unvanı: Cem Evi Yönetim Kurulu adına

Adı-Soyadı: Ali Çağlar
Unvanı: Yazar

Adı-Soyadı: Ali Uslu
Unvanı: Din görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Ali Rıza Özkan
Unvanı: Yazar

Adı-Soyadı: Burak Yıldız
Unvanı: Din Görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Cafer Arat
Unvanı: Ses Sanatçısı-Zakir

Adı-Soyadı: Cemal Yıldırım
Unvanı: Din görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Cüneyt İspir
Unvanı: Din görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Ekrem Kubat
Unvanı: Rehber

Adı-Soyadı: Erdem Uygur
Unvanı: Dernek Başkanı

Adı-Soyadı: Fikret Tuncel
Unvanı: Zakir

Adı-Soyadı: Fırat Yetiş
Unvanı: Zakir

Adı-Soyadı: Gazi Arslan
Unvanı: Dernek Başkanı

Adı-Soyadı: Hakkı Şimşek
Unvanı: Zakir

Adı-Soyadı: Halil Yorgun
Unvanı: Rehber

Adı-Soyadı: Hıdır Şaban
Unvanı: Din Görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Himmet Sürücü
Unvanı: Rehber

Adı-Soyadı: Hüseyin Canan
Unvanı: Rehber

Adı-Soyadı: Hüseyin Kaya
Unvanı: Araştırmacı-Yazar

Adı-Soyadı: İsmail Uslu
Unvanı: Din Görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Kamber Göküş
Unvanı: Din görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Kenan Yavuz
Unvanı: Zakir

Adı-Soyadı: Mehmet Konuk
Unvanı: Rehber

Adı-Soyadı: Mehmet Ali Ölmez
Unvanı: Dernek Başkan Vekili-İkinci Başkanlık

Adı-Soyadı: Mert Kantemir
Unvanı: Mürebbi

Adı-Soyadı: Onur Aydın
Unvanı: Yönetmen

Adı-Soyadı: Rüştü Durna
Unvanı: Dernek Başkanı

Adı-Soyadı: Sefa Yürükel
Unvanı: Yazar

Adı-Soyadı: Sinan Coşkun
Unvanı: Din görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Yunus Altun
Unvanı: Din Görevlisi-Hoca

Adı-Soyadı: Zemçi Bozdemir
Unvanı: Zakir